για μένα

Την πλούσια εμπειρία που σχετίζεται με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό έλαβε χάρη στην 12-χρονη καριέρα του το υπογούφερ 10-μάχη στίβος. Στο ενεργητικό έχω πολλά μετάλλια του Πρωταθλήματος της Πολωνίας (σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες). Θα ήταν, επίσης, ο εκπρόσωπος της χώρας στη διεθνή σκηνή